Restauratie

Restauratie Korenmolen De Tijd

Inleiding
Het is al jaren een gezichtsbepalend gebouw: de korenmolen in Oostendorp. Het is bovendien niet zomaar een monument, het is een Rijksmonument en valt onder het toezicht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Vanaf begin dit jaar is de Stichting tot Behoud van Korenmolen de Tijd eigenaar van de molen en dus verantwoordelijk voor het onderhoud. De Stichting heeft besloten dat de molen flink gerestaureerd moet worden zodat die in goede en werkende staat aan de volgende generatie doorgegeven kan worden. Mede dankzij financiële hulp van de Provincie Gelderland kan binnenkort met de eerste fase van die restauratie begonnen worden.

Fase 1
Er moet nogal wat gebeuren. Eind november 2023 wordt de stelling van de molen afgebroken. De stelling is het gedeelte waarop je rondom de molen kunt lopen en waar de molenaars de kap plus wieken in de juiste windrichting kunnen draaien en de zeilen op de wieken leggen. Alles wat vervangen moet worden, wordt momenteel al in de werkplaats van molenmakersbedrijf Berkhof voorbereid. En als het weer geen roet in het eten gooit, hoopt de stichting dat er voor de kerst weer veilig over de stelling gelopen kan worden.

Fase 1 is afgerond en we kunnen nu weer veilig op de nieuwe stelling werken en bezoekers ontvangen.

Fase 2
De volgende fase is aanzienlijk ingrijpender en daarvoor moet de stichting nog de nodige euro’s  zien te vinden. Op 27 maart 2024 de wieken van de molen verwijderd en op transport naar het molenmakersbedrijf Berkhof gebracht waar alle onderdelen die groot onderhoud of restauratie vereisen, hersteld zullen worden. In de periode dat dat gebeurt, zal de kap in z’n geheel van de molen getild worden. Er zijn twee redenen waarom dat moet gebeuren. Ten eerste moet al het riet op de kap vervangen worden, want de kap is niet mee waterdicht. Om te voorkomen dat er een enorme (en kostbare) stijger gebouwd moet worden, gaat Stouwdam uit Oldebroek met een kraan de kap van de molen tillen om die vervolgens op de parkeerplaats achter de molen neer te zetten. Dan kunnen de rietdekkers er veel makkelijker bij. Ten tweede moet de kap in z’n geheel weer netjes recht bovenop de molen gezet worden, want door het vele draaien van de wieken zijn alle draaiende onderdelen in de molen enigszins uit hun verband geraakt en ook dat moet hersteld worden. Ook krijgen alle houten balken van het ‘kruiwerk’ (staart, de schoren en de spruiten) groot onderhoud op de werkplaats van de molenmakersbedrijf Berkhof. Met het ‘kruiwerk’ kan de molenaar de kap plus wieken in de juiste windrichting draaien.

Einde restauratie
Wanneer de restauratie achter de rug is, kan het publiek de molen weer komen bezoeken. De stichting hoopt dat dat in de zomer van 2024 het geval zal zijn, op voorwaarde dat de stichting alle werkzaamheden gefinancierd krijgt.

(Geluids overlast)
Omdat diverse werkzaamheden in de werkplaats van het molenmakersbedrijf plaats vinden, zal de (geluids)overlast voor de direct omwonenden minimaal zijn. Op de momenten dat de nieuwe stelling aan de molen vastgemaakt wordt en wanneer de kap er af getild wordt en er weer op gezet wordt, zal er van enige geluidshinder sprake kunnen zijn. Maar het voorbij rijdende verkeer op de Zuiderzeestraatweg maakt vermoedelijk meer kabaal.

Filmpje op youtube
Wie al vast een kijkje wil nemen hoe Korenmolen de Tijd nu precies werkt, gaat naar Filmpje.
Molenaar René van Beek laat daarin zien welke draaiende onderdelen allemaal bovenin de molen verborgen zitten, hoe je de wieken laat draaien en die ook weer stil kunt zetten. Omdat op de molen daadwerkelijk meel gemalen wordt, is in het filmpje opgenomen hoe dat in z’n werk gaat.

Vrijwilligers
De molen functioneert volledig dankzij vrijwilligers. Ook het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. We hopen ook nieuwe vrijwilligers aan te trekken die bijvoorbeeld opgeleid zouden willen worden als gids om bezoekers rond te leiden wanneer de molen geopend is en draait. Wie daarin geïnteresseerd is kan via mail contact opnemen met secretaris@molendetijd.nl En uiteraard is elke euro welkom om de gehele restauratie uit te kunnen voeren.

Vrienden van Molen De Tijd
Wie wil doneren kan een bijdrage storten op: NL 29 RABO 0189 4570 23. De stichting heeft een culturele AMBI status wat betekent dat u uw bijdrage 1,25 keer mag aftrekken van de inkomstenbelasting.