Geschiedenis

Op de plaats van de huidige molen aan de Zuiderzeestraatweg werd in 1840 de voorganger van de huidige molen gebouwd. Het is niet bekend door wie deze molen werd gebouwd en wiens eigendom het was. Een lang leven was de molen niet toebedeeld want in 1853 werd de molen door brand verwoest. Volgens de overlevering is de molen aangestoken door de knecht van de molenaar.

De huidige molen werd in 1854 gebouwd in opdracht van de eerste eigenaar de heer Jan Willem Spijkerboer geboren 1-1-1822. Hij was de zoon van Willem Spijkerboer uit Oosterwolde.

Aalt van de Poll geboren 1-1-1847 te Putten werd op 20-11-1872 molenaar op de Tijd. In de periode van deze molenaar zal de houtenmolenas vervangen zijn door de stalen as, welke gegoten is door de ijzergieterij De Prins van Oranje te ‘s-Gravenhage met als jaartal 1888 en het nummer 1337.
Van 1899 tot 14 april 1927 was W. van de Poll molenaar op de molen.

Na 73 jaar kwam op 14 april 1927 de derde familie op de molen en dat was de familie Zoet. Het was Hendrik Zoet, geboren op 23 oktober 1887 in Oldebroek die nu de molen deed malen. Door de familie Zoet werd de molen voornamelijk gebruikt voor het malen van granen voor veevoeder. In de tweede wereldoorlog werd er nog veel met de korenmolen gemalen.
Helaas vanaf 1953 was de molen niet meer in bedrijf, “De Tijd” stond stil. Het was niet meer lonend om met de molen te werken. Het veevoeder werd in de schuur bij de molen gemalen met een hamermolen. Eerst gebeurde dat met een zuiggasmotor en later met een elektromotor.
In 1964 zag de molen er zeer slecht uit, zo slecht zelfs, dat Jan en Jacob Zoet een verzoek bij de gemeente Doornspijk indienden om  de molen maar te mogen slopen. Dit ging gelukkig niet door want in 1966 werd de molen gerestaureerd door molenmaker H.de Ruiter uit Elspeet. Voor de kenners kreeg de molen tijdens deze restauratie ook een ander uiterlijk, want de houten borden van het oud Hollands wieksysteem werden vervangen door fokken. De roeden waren nog wel de oude Potroeden.

De restauratie van 1966 was geen groot succes want na enkele jaren voor de prins bemalen te zijn door een vrijwillig molenaar moest de molen aan de ketting blijven liggen omdat de windpeluw zo ver weggezakt was in de voeghouten, dat de wieken de stelling raakten. In 1981 werd op 21 oktober een rapport opgemaakt over de slechte toestand van de molen.

Door een enthousiaste wethouder en de Lions Club kwam er de oprichting van “De stichting tot behoud van korenmolen de Tijd” in 1983.
De neven Henk en Hendrik Zoet werden op 1-1-1984 de eigenaren van de in slechte staat verkerende molen. Met toestemming van de eigenaren Henk en Hendrik Zoet, de inzet van de plaatselijke bevolking, de financiële steun van de gemeente Elburg, de provincie Gelderland en het Rijk lukte het toch om de molen in de tweede helft van 1984 voor de tweede maal in korte tijd grondig te restaureren. Deze restauratie werd uitgevoerd door de zeer vakkundige molenmaker Groot Roessink uit Voorst. Met deze restauratie werden de oude Potroeden op last van de heer Heijdra sr. van Monumentenzorg vervangen door de nieuwe ijzeren gelaste roeden  met de nummers 144 en 145 van het fabrikaat Buurma uit Oude Schans.

Op 30 oktober 1984 zette de vrijwillig molenaar Martin van Til zijn eerste voetstappen in de sinds september gerestaureerde molen. En Martin was meer dan 35 jaar als vrijwillig molenaar aan de molen verbonden. Op dit moment draaien op de molen een groep van 5 vrijwillige molenaars plus een wisselend aantal molenaars in opleiding. Vanaf 9 februari 1985 is er weer begonnen met het malen van tarwe voor consumptie. Vanaf deze datum tot heden is de molen regelmatig in bedrijf.

Door regelmatig onderhoud wordt de molen in goede staat gehouden en door de inzet van velen werd het zelfs mogelijk om de molen weer completer te maken, zoals twee bruine zeilen, twee witte zomerzeilen, een oude houten bascule een nieuwe luitafel met een nieuw luiwiel en nog veel meer kleine dingen.

Op 6 juli 1990 werd het nieuwe tweede koppel maalstenen in gebruik genomen. Dit nieuwe koppel maalstenen wordt momenteel uitsluitend gebruikt om granen voor consumptie mee te malen. Het oude koppel wordt af en toe gebruikt,- zoals het vroeger in jaren werd gebruikt,- voor het malen of breken van veevoeder.

Om de veiligheid op de molen te vergroten is er in 1996 besloten om de wieken van de molen te voorzien van remkleppen. Hiermee kregen we ook het malen met de molen beter onder controle en hebben we veel minder hinder van windvlagen. De molen maalt nu gemakkelijker met een constantere snelheid.

Vanaf 31 januari 2018 is de molen eigendom van bakker A.J. Schuld. De molenschuur is grondig verbouwd. Vanaf april 2019 wordt in de molenschuur brood verkocht, er wordt brood gebakken, is er een chocolaterie, een “IJsfabriek en een lunchroom. Klik op het logo van Schuld voor meer informatie.