Stichting tot Behoud van Korenmolen.

De Stichting

De Stichting tot Behoud van Korenmolen “De Tijd” te Oostendorp (Gemeente Elburg) is opgericht in 1982 en heeft ervoor gezorgd dat in de 80’er jaren van de vorige eeuw de molen gerestaureerd is en weer maalvaardig is gemaakt.
Een enthousiaste vrijwillig molenaar (Martin Til), met hulp van collega molenaars, heeft vanaf het begin t/m 2021 actief gezorgd voor het draaien en onderhoud van de molen.
Na de succesvolle restauratie, die in 1984 is afgerond, is het belang van de Stichting wat op de achtergrond geraakt.
Na de overname van de molen door Bakkerij Schuld is een nieuw team van vrijwillige molenaars aan de slag gegaan om de molen 4 à 5 dagen per week te laten draaien, zoveel mogelijk te malen en voor bezoekers open te stellen.
Er is gebleken dat er veel aan de molen moest worden opgeknapt en is de Stichting tot Behoud van Korenmolen “De Tijd” weer actief geworden.
Er is nu een geheel nieuw bestuur van 5 personen, de statuten zijn medio 2022 geactualiseerd.
De stichting is door de belastingdienst erkend als Culturele ANBI. Deze status kan leiden tot belastingaftrek voor donaties aan de stichting. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.
De subsidie aanvraag voor een flinke restauratie is aangevraagd en hopelijk kan in het najaar van 2022 een aanvang gemaakt worden met de hoognodige restauratie aan de stelling, de kap en de wieken.

Het bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Gerrit Wijnne

Frits van der Valk

Rob Sudmeijer

Jan-Aart Schuld

Jeannette Jansen

Vergoedingen

 • Vrijwilligers krijgen géén vrijwilligersvergoedingen voor hun inzet, opleidingen en géén reiskosten vergoeding voor de reis van huis naar de Korenmolen en vice versa.
 • Bestuursleden krijgen géén vacatiegeld en géén reiskosten vergoeding voor de reis van huis naar de Korenmolen en vice versa.
 • Wel zullen voor vrijwilligers en bestuursleden reëel gemaakte overige kosten vergoed worden als die zijn gemaakt in het belang van de Stichting. Hiervoor moet vooraf goedkeuring gegeven worden door het bestuur en (waar mogelijk) een aankoop bon worden ingediend bij de penningmeester.

Uitgevoerde acties in het afgelopen 18 maanden

 • Bestuur completeren
 • Statuten (uit 1982) aanpassen aan de huidige wetgeving en eisen van ANBI
 • Inschrijving Kamer van Koophandel aanpassen aan de huidige situatie
 • Bestuursleden aanmelden bij UBO register
 • Een zakelijke bankrekening openen
 • Beleidsplan opstellen
 • Restauratieplan opstellen in samenwerking met Gijs van Reeuwijk
 • Restauratieplan indienen bij Provincie Gelderland
 • Subsidie aanvragen doen bij Provincie Gelderland en Gemeente Elburg
 • Samenwerking met Museumstad Elburg versterken
 • Website opzetten
 • Start werving vrijwilligers
 • Verwerfen status “Culturele ANBI”

Statuten en Beleidsplan

U kunt hier de laatste versie van de statuten inzien/downloaden.
U kunt hier de laatste versie van de beleidsplan inzien/downloaden.

Enkele gegevens

De naam van de stichting is: Stichting tot Behoud van Korenmolen “De Tijd” te Oostendorp (Gemeente Elburg);
De korte naam: Stichting tot Behoud van Korenmolen;
Statutaire zetel: Gemeente Elburg;
RSIN: 816659989;
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer: 41035418;
Bankrekeningnummer: NL29 RABO 0189 4570 23

We zijn per mail bereikbaar. U kunt contact opnemen met info@molendetijd.nl